Последни Новини

ВАЖНО !!! - ОФИЦИАЛЕН САЙТ НА ОБЩИНА ПОРДИМ

публикувано на: 07 юли 2021

ОФИЦИАЛЕН САЙТ НА ОБЩИНА ПОРДИМ

чети нататък>>

Информация относно предстояща реконструкция, ремонт и преустройство на Професионална гимназия “Хаскел” при СУ “Св. Св. Кирил и Методий” град Пордим, област Плевен

публикувано на: 07 юли 2021

Общена Пордим има осигурени средства по постановление за реконструкция, ремонт и преустройство на Професионална гимназия “Хаскел” при СУ “Св. Св. Кирил и Методий” град Пордим, област Плевен - първи етап.  Видовете дейности предвидени да се извършват са съгласно приложения инвестиционен технически проект.
Инвестиционно технически проект - 1-ва част
Инвестиционно технически проект - 2-ра част
Инвестиционно технически проект [...]

чети нататък>>

Информация относно пробно демонстрационно гласуване с машини в населените места на Община Пордим на 09.07.2021г.

публикувано на: 30 юни 2021

Информация относно пробно демонстрационно гласуване с машини в населените места на Община Пордим на 09.07.2021г.

чети нататък>>

Покана от Управителния Съвет на „Сдружение МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ОБЩИНИ ЛЕВСКИ, ЛЕТНИЦА, ПОРДИМ“ до членовете на „Сдружение МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ОБЩИНИ ЛЕВСКИ, ЛЕТНИЦА, ПОРДИМ

публикувано на: 28 юни 2021

Покана от Управителния Съвет на „Сдружение МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ОБЩИНИ ЛЕВСКИ, ЛЕТНИЦА, ПОРДИМ“ до членовете на „Сдружение МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ОБЩИНИ ЛЕВСКИ, ЛЕТНИЦА, ПОРДИМ

чети нататък>>

Откриване на строителната площадка за изпълнение на СМР по проект “Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на СОУ “Свети, Свети Кирил и Методий” гр.Пордим”

публикувано на: 21 юни 2021

На 05.09.2019г. община Пордим подписа договор с ДФ”Земеделие”, а на 21.06.2021г. беше открита строителната площадка за изпълнение на СМР по проект “Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на СОУ “Свети, Свети Кирил и Методий” гр.Пордим” по подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 “Основни услуги [...]

чети нататък>>

Дневен ред за заседание на ОбС - Пордим

публикувано на: 18 юни 2021

П О К А Н А

На 25.06.2021 год. /петък / от 13:00 часа в заседателната зала на Общински съвет гр. Пордим, ще се проведе редовно заседание на Общински съвет, на което ще се предложи следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д

1. Актуализиране на Програмата за управление [...]

чети нататък>>

Забрана за къпане в всички водни площи на територията на Община Пордим

публикувано на: 17 юни 2021

Забрана за къпане в всички водни площи на територията на Община Пордим

чети нататък>>

Обявление №СБР-00-560/21.05.2021 г.

публикувано на: 16 юни 2021

Обявление №СБР-00-560/21.05.2021 г.

чети нататък>>

Обявление №СБР-00-559/20.05.2021 г.

публикувано на: 14 юни 2021

Обявление №СБР-00-559/20.05.2021 г.

чети нататък>>

Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на обособена част от общински имот „Гараж” с обща площ от 48,81 кв.м. /една гаражна клетка, намираща се от западната страна на сградата/, находящ се в УПИ I- 748. стр.кв.4 по регулационния план на град Пордим, за производствена дейност

публикувано на: 09 юни 2021

На 30.06.2021 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на обособена част от общински имот „Гараж” с обща площ от 48,81 кв.м. /една гаражна клетка, намираща се от западната страна на сградата/, актуван с Акт за частна общинска собственост № 687 от 03.10.2001 г., находящ [...]

чети нататък>>