05.10.2020г. Заповед № СБР-03-162/05.10.2020г. на Кмета на Община Пордим във връзка с организирането на услугата сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО на територията на Община Пордим

04.10.2019г. - Заповед № СБР-03-134/01.10.2019г. на Кмета на Община Пордим относно границите за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на територията на Община Пордим през 2020г.

17.09.2019г. - Уведомление от Община Пордим относно спазване на разпоредбите на общинската Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Пордим

Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Пордим

Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Пордим

Наредба за хигиенезиране, опазване и оздравяване на околната среда

Общинска програма за опазване на околната среда 2016-2020 г.

Общинска програма за управление на дейностите по управление на отпадъците- гр. Пордим 2016-2020г.