Важно !!! Решение № 61 от 21 януари 2021 година на МС за промяна на срока и критичния момент за преброяване на населението и жилищния фонд пред 2021г.

Във връзка с предстоящото преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. временната Общинска преброителна комисия – Пордим обявява процедура по набиране и подбор на регистратори, съобщават от пресцентъра на Общината.
В срок до 30 октомври кандидатите трябва да подадат заявление (по образец), придружени с автобиография (по образец), копие от диплома за завършено образование, документ, удостоверяващ IBAN и снимка – цветна, на фотохартия с размери 3.0 х 3.8 см в Центъра за услуги и информация на гражданите на Община Пордим, ул. „Иван Божинов“ № 1, съгласно приложенията.
Документите за кандидатстване ще може да бъдат изтеглени и от сайта на Преброяване 2021 на Националния статистически институт.
Препоръчително е кандидатите да са запознати с териториалните и местни специфики в рамките на Общината.
Задължителни изисквания за кандидатите за преброители и контрольори са:
• да са навършили 18 години, да имат поне средно образование;
• да не са осъждани или за тях да не текат съдебни действия.
Преброителите ще бъдат с „работно време” от 8.00 сутрин до 20.00 часа вечер, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък.
Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ.
Всеки преброителен участък включва около 200-250 души и 80 жилища. Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители.
Заплащането на преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради, съгласно Заповед № РД-05-817/14.09.2020 г. на Председателя на НСИ.
Общинската преброителна комисия информира кандидатите за преброители и контрольори, че от тях се очаква да извършат голяма по обем и отговорна работа в определения от закона срок. Заплащането на труда им ще бъде директно обвързано с качеството на попълнените от тях преброителни карти и броя на лицата, сградите и жилищата в преброителния им участък.

Необходимите документи за кандидатстване може да намерите на адрес https://census2021.bg/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8-%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%83%d0%bc-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/?fbclid=IwAR3p2blbLEs92HCENMm-aepoZwxIpS7qb7gMXbFRJkWYN4UTw2NY91b3TOw