01-10-2015г. - Информация по проекта

10-08-2015г. - Обява за свободни работни места

24-06-2015г. -  Обява за свободни работни места

24-06-2015г. - Автобиография

24-06-2015г. - Заявление по образец

Обявява за свободнo работно място по проект ”Да не изоставяме нито едно дете – разкриване на иновативни, резидентни и съпътстващи услуги в община Пордим” 01-04-2015г. -

Списък на лицата с които ще се проведе събеседване за свободни работни места от Община Пордим по проект “Да не изоставим нито едно дете - разкриване на иновативни, резидентни и съпътстващи услуги в Община Пордим “

Обявява провеждане на събеседване за свободни работни места по проект ”Да не изоставяме нито едно дете – разкриване на иновативни, резидентни и съпътстващи услуги в община Пордим”

Заявление - приложение събеседване

Декларация - приложение събеседване

Автобиография - приложение събеседване

С П И С Ъ К НА КАНДИДАТИТЕ КЛАСИРАЛИ СЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ПОЗИЦИИ

Прессоъбщение от 15.07.2014г.

Община Пордим уведомява, че на 15.07.2014г. от 14.00ч. в “Дневен цетър” град Пордим ще се проведе встъпителна пресконференция по Проект “Да не изоставиме нито едно дете - разкриване на иновативни резидентни и съпътстващи услуги в Община Пордим” - Компонент 2 : Разкриване на социални услуги в общността

Община Пордим уведомява всички кандидати, допуснати до участие във втори етап от конкурс за подбор на персонал по Проект: „Да не изоставяме нито едно дете – разкриване на иновативни резидентни и съпътстващи услуги в община Пордим”, че интервюто за заемане на длъжностите ще се проведе на 18.07.2014г. от 09:00 часа в Заседателната зала на община Пордим, гр. Пордим, ул.”Иван Божинов”№1
Списък на допуснатите до етапа  кандидати е публикуван на сайта на община Пордим – www.old.pordim.bgq, както и на информационното табло на общината.
За повече информация във връзка с конкурса: 06513/22-17 – Милен Йорданов – старши експерт „Човешки ресурси” в община Пордим.

СПИСЪК на лицата допуснати за участие до втори етап в конкурс за подбор на персонал по Проект: „Да не изоставяме нито едно дете – разкриване на иновативни резидентни и съпътстващи услуги в община Пордим”

Заповед № 135/30.05.2014г. на Кмета на Община Пордим във връзка с проект “Да не изоставим нито едно дете - разкриване на иновативни резидентни и съпътстващи услуги в Община Пордим”

Обява за удължаване на срока за подаване на документи по обявения конкурс за поддбор на персонал в изпълнение на проект ”Да не изоставим нито едно дете – разкриване на иновативни, резидентни и съпътстващи услуги в община Пордим”