Приложение № 7 МИ заявление за отстраняване на грешки в изб.списък (чл. 43 ИК)

Приложение № 8 МИ Заявление - декларация за вписване в Част __ изб.списък (чл. 408)

Приложение № 9 МИ Заявление за заличаване от избир.списък (чл. 43)

Приложение № 10 МИ Заявление за вписване на пропуснати избиратели в изб.списък

Приложение № 11 МИ Заявление изкл. от списъка на заличените лица преди изборния ден

Приложение № 12 МИ Заявление за изкл.от списък заличени (чл.40, ал.1)

Приложение № 13 МИ Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес

Приложение № 14 МИ Удостоверение за изкл. от списък заличени (чл. 40)

Приложение № 15 МИ Декларация при гласуване от вписан в списъка на заличените лица (чл.40)

Приложение № 16 МИ Удостоверение за дописване в избирателен списък по пост.адрес (чл.28 и чл.29)

Приложение № 17 МИ Заявление за гласуване с ПИК (чл. 37)

Приложение № 81 МИ Декларация от избиратели вписани в допълн страница чл. 28, ал. 3, чл. 29, ал. 2 и ал. 4, чл. 233, чл. 235 ИК