Ръководството на с.Згалево и с активната помощ и съдействие на ОНС отдел „Народна просвета” гр.Плевен временната детска градина бе трансформирана в постоянна целодневна детска градина. Сградата в която се помещава детската градина е била начално училище, по-късно детска ясла, помощно земеделско училище, а сега детска градина.

Сградата е построена през 1942година . Своето начало целодневната детска градина води от 01.09.1969г. с една смесена група с възраст на децата от 3 г. до 7 г.

pict1918Директор по това време е била Савка Петкова и учител Янка Божинова. Материалната база е наследена от временната детска градина, но за кратък период от време тя е подобрена. Още през зимата на 1969 година в сградата на детската градина са построени вътрешни тоалетни, а през пролетта на 1970г. е извършен първият етап на озеленяване на двора в детската градина. Поради увеличаване броя на децата в детската градина през 1973 на 27 юни бе разкрита още една група.
За по-голяма уютност и използване на наличната площ са изработени сгъваеми легла за 48 деца- така децата от 3 до 7 годишна възраст са обхванати в детската градина.

Увеличава се и броя на педагогическият персонал с още двама. През 1974 година се закупуват съоръжения за физкултурен салон. През пролетта на 1975 година са закупени съоръжения за двора и с доброволен труд на родителите са монтирани и оформени детски площадки.

pict1919Материалната база се подобрява значително- направени са офиси и подготвително отделение към кухнята. През 1986 година поради намаляване броя на децата се закрива една група и градината работи с една смесена група. Месец септември на 1989година са се чествували 20 години от откриването на детската градина. На този етап детската градина работи с една смесена група с брой на децата 19 от които 3 деца в предучилищна група. Директор на детската градина е г-жа Сийка Хитова и учител Диана Точева, домакин Светла Георгиева, прислужник Боряна Петрова и готвач Галина Маринова.

Персоналът на детската градина спазва здравните изисквания на Министeрството на здравеопазването, а педагогическия персонал работи по програми свързани с Държавните образователни изисквания.