Първата детска ясла в Пордим възниква през 1950 година.

В автентичния документ “Книга за обществената дейност на служителите на територията на с.Пордим” четем:

1“През 1950г.се проведоха някои социални мероприятия.Една от основните грижи на трудовата кооперация е облекчаване труда на кооператорките-майки с откриването на детска ясла.Такава се откри в една от вилите на селскостопанския техникум с около 30 деца от една до три години, с отговорник сестра Славейкова”

С кратки прекъсвания яслата съществува осем години.

През 1955година ТРУДОВО ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ “Георги Георгио Деж” започва строежа на детска градина в с.Пордим.

Председател на кооперацията е Любен Станчев, а кмет на селото –Ангел Мичев Трифонов. Цялото население участва в строежа с доброволен труд.

pict1942През 1958г. в центъра на село Пордим е издигната красива, просторна сграда с изключителна архитектура и с голям двор,в който за децата са направени площадки, беседки,чешми,фонтан.

Същата година детското заведение отваря врати и приема своите първи възпитаници,за който се грижат петнадесет жени от селото.

В цитирания документ се съобщава:

“Построи се през 1958година голяма модерна детска ясла”

До 1964г.детското заведение работи като сезонна детска градина през пролетно-летния сезон – от 4 до 6 месеца годишно.

На 1.09.1964година е открита целодневна детска градина с една смесена група,в която се отглеждат 26деца. Директор става ОЛГА ПЕНКОВА, родена в с.Червена, завършила институт за детски учителки в гр. Русе.

Преди назначаването й на тази длъжност тя е работила две години в сезонната детска градина като учителка.

Три години по.късно поста “Директор” заема Виолета Радева Данаилова,която ръководи детското заведение 16 години.

pict1947Това са години на усилена работа от страна на колектива,който освен,че полага грижи за децата, изнася открити уроци пред колеги от други градини,организира практикуми с цел обмяна на опит.През този период Градината е посещавана от редица чуждестранни делегации,предимно от СССР и Италия.През следващите години раждаемостта в гр.Пордим значително се увеличава.Детската градина се разраства.Разполага с още една сграда-филиал и през 1976г. вече работи като ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ с капацитет 130 деца.През 1983г. за директор е назначена Мариана Венеткова Иванова.Заведението носи името”Митко Палаузов”и работи с 1 яслена и 5градински групи.

Отглеждат се над 120 деца, за които се грижат 2 медицински сестри, 8детски учителки и 10 човека обслужващ персонал.

Мариана Иванова заема поста”Директор”17години.Със своето умело ръководство изгражда отличен колектив,а чрез своя педагогически усет и огромния си творчески потенциал успява да придаде собствен облик на заведението което ръководи. Базата е отлична, изгражда се модерен физкултурен салон.

pict1945През следващите години в града спада раждаемостта,което води до намаляване броя на децата и закриване филиала на Градината.

От 1992г.детското заведение работи с три възрастови групи.

В настоящия момент материално-техническата база е обновена. Разполагаме с локално парно отопление с модерно оборудване и квалифициран поддържащ персонал.Децата играят и се обучават в 3 просторни и добре обзаведени занимални.Разполагаме с 3 спални помещения;приемни; добре оборудван кухненски блок; кухненски офиси; методичен кабинет,обогатен със съвременни дидактични средства.На обширното затревено дворно пространство са обособени игрални площадки с уреди,подходящи за различните възрастови групи.Прекрасната южна тераса позволява режимът на децата през пролетно-летния период да бъде изнесен на открито.

pict1944Благодарение съдействието на общинското ръководство на община Пордим, през2006г.бе открита яслена група и в момента Градината работи с 1яслена и 2градински групи и носи името “ВЪЛШЕБЕН СВЯТ”

За шестнадесетте малчугана от яслата се грижи квалифициран медицински персонал и млади всеотдайни помощник -възпитателки.

В градинските групи се отглеждат,възпитават и обучават 40 деца от високо квалифициран педагогически персонал.Като детски учителки в ОДЗ”Вълшебен свят”в момента работят:

  • госпожа Мариела Милева Илиева - това са две млади,високо образовани и с изключителни професионални умения учителки.
    госпожа Мими Йорданова Бочева, чийто професионализъм е изграждан над 30години и всички тези години са отдадени на децата на град Пордим.
    госпожа Венета Иванова Даганова, която от 2000-та година заема длъжността “Директор” на ОДЗ “Вълшебен свят”

Нивото на възпитателно-образователната работа в детското заведение е много високо и е съобразено с всички изисквания на МОН.Основна цел на педагозите е максимално развитие потенциала на всяко дете,изграждане на умение за проява на собствен избор,изява и развитие на творчеството.

Високият професионализъм, колегиалнште взаимоотношения,творческата атмосфера – това са основните предпоставки за постигнатите високи резултати.

В ОДЗ “Вълшебен свят” се отглеждат прекрасни деца, които получават награди от участие в конкурси за детски рисунки, които доставят удоволствие на обществеността със своите сценични изяви, деца,които творят.
Вече половин век в детското заведение в град Пордим звъни детски смях.

Вече половин век мотото на детското заведение остава непроменено:

“От малката,първата стъпка
започва най-дългият път!”