Община Пордим уведомява всички участници в процедура по реда на чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: „Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на ДДУИ ”Дъга” – с. Згалево, ДДЛРГ ”Младен Антонов” – с. Тотлебен, социални патронажи и детски градини на територията на община Пордим”, за календарната 2014 г., че отварянето на Плик №3 „Предлагана цена” ще бъде на 21.12.2013 г. /събота/ от 09:00 ч. в Заседателната зала на община Пордим, гр. Пордим, ул. „Иван Божинов” № 1.

Решение

Обявление