• художника Никола Георгиев Николов - с Решение № 637                   от 12.10.2007 г. на Общински съвет гр.Пордим
  • професор доктор Венко Митков Александров, доктор  на медицинските науки - с Решение № 527 от 22.10.2010 г. на Общински съвет гр. Пордим