Информация относно провеждане на процедура по реда на чл.14, ал.3, т.1 от ЗОП с предмет: „Изпълнение на СМР за внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура на община Пордим”

Община Пордим уведомява всички участници в процедура по реда на чл.14, ал.3, т.1 от ЗОП с предмет: „Изпълнение на СМР за внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура на община Пордим”, че отварянето на Плик №3 „Предлагана цена” ще бъде на 31.10.2012г. от 14:00 ч. в Заседателната зала на община Пордим, гр. Пордим, ул. „Иван Божинов” № 1.

Публична покана

Документи:

Указания

Образец 1

Образец 2

Образец 3

Образец 4

Образец 5

Образец 6

Образец 7

Образец 8

Образец 9

Образец 10

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Писмо до всички участници в процедурата

Спесификации ЦДГ с. Одърне.pdf

Спесификации ОДЗ гр.Пордим.pdf

Спесификации СОУ гр.Пордим.pdf

ВиК ОДЗ Пордим.pdf

ВиК СОУ Пордим.pdf

Пояснение: Показателят “Срок на отложено плащане” се обявява в техническото предложение за изпълнение на поръчката, т.е. в Образец № 14.