pict1924В националната ни история с.Вълчи трън вписва трайно името си с откритото през 1924г. в землището на селото златно съкровище .То датира от XIII -ХПв. пр.Хр.,състои се от 13 съда с общо тегло 12,5 кг. и е най-голямото тракийско съкровище намерено по нашите земи .

Географското разположение на с.Вълчи трън дава възможност за бързото му развитие и разрастване .Зажаднялото за знания и наука население намира начин ,по който да се образова -чрез училище и читалище .

Просветното дело във Вълчи трън датира от 1847 г. Първият учител е даскал Трифон Копчев от с.Пелишат, учителствал една година в частна къща, после в стая на дюкян - по килийната система. По неизвестни причини след 1851г. училището преустановява дейността си . С помощта на по-будните жители на селото, през 1869г. то е възстановено и в него са работили като учители Пано Драганов и Никола Тодоров -и двамата от Ловеч . През 1874г. училището се помещава в църквата. Учениците са обучавани по „ланкастерската метода „ , а по-късно по „звучната метода „ .

pict1925През 1897г. в селото се отваря вечерно училище, а през 1908г. се открива прогимназията в новопостроеното училище „Любен Каравелов” - средище за съседните села Пордим, Катерица, Одърне , Пелишат и Дренов .

В средата на 1915г. са подготвени проектите на нова общинска училищна сграда,която е завършена през 1924г. От 1926 до 1929г. е изградено още едно училище .Салонът на новопостроената прогимназия „Отец Паисий” се предоставя за нуждите на читалището чрез специален договор. През този период с.Вълчи трън има две начални училища - „Любен Каравелов “  и „Отец Паисий”.

През 1958г. започва строителството на новата сграда на гимназията с помощи и трудови дни от цялото население на селото. Тя е открита през 1959г. и до 1968 г. е Средно политехническо училище, носещо името „Никола Йонков Вапцаров”. Негов пръв директор е Борис Павлов. След 1968г. остава Основно училище. То е електрифицирано, водоснабдено и с канализация. В двора му е направена спортна площадка, оформени са цветни лехи и са залесени площи. Построена е и пристройка за работилница, обзаведена с необходимите уреди и инструменти по ръчен труд. През 1972г. полуинтернатна група от гр.Долна Митрополия се премества в с.Вълчи трън. От 1976 до 1991 год. в селото се помещава „Дом за деца и юноши” от гр. Никопол .

pict1926През лятото на 2003 г. със средствата на училищното настоятелството е извършен основен ремонт на училищната сграда и физкултурния салон ,а на учениците се осигуряват безплатни учебници. Изградена е модерна парна инсталация и е закупен автобус, с който се извозват ученици от гр.Плевен, с.Гривица, с.Згалево, гр.Пордим и с. Дренов .

В ОУ „Никола Йонков Вапцаров” се изучават информационни технологии, немски и английски език и благодарение на неуморният учителски труд духът и традициите на селото съжителстват с изискванията на модерния свят .