Фирма “Фаворит”

Фирмата е създадена през 1990год. и до днес нейните продукти присъстват трайно на българския пазар. Напитките имат свеж и специфичен вкус, който създава неповторимо чувство за наслада. Използват се оригинални и екологично съобразени продукти на световно известни фирми, WLD, DEUHLER, Givaudan, което гарантира качеството на напитките. Екипът който работи е млад и амбициозен. Въведени са съвременни технологии и непрекъснато се създават нови продукти в актуални разфасовки.

РПК Пордим

Районна Потребителна кооперация гр. Пордим, област Плевен, води началото си от образуването през 1907 г. на “Земеделско спестовно заемно дружество”. Дружеството е организирано и образувано от тогавашния учител Никола Бабев, родом от гр. Шумен. Председател на дружеството е избран тогава Цвятко Попов. На 1 март 1910 година Попов бива заменен с новоизбрания председател Стоян Каракиров. През 1923 година дружеството премина в кооперация. През 1929 година за Председател на кооперацията е избран Михаил Николов. Членовете на кооперацията през този период се увеличават чувствително – 175.

Кооперацията под горното наименование съществува до 1948 година. От 1956 година кооперацията се наименовава – Потребителна кооперация “Освобождение”.

Кооперацията е открила работилница за боза, лимонада, сладкарство и др. Снабдява се и със собствен автомобилен превоз.

През 1958 година със собствени средства кооперацията си построява административна и търговска сграда. Кооперацията е обхванала всички селскостопански и търговски дейности.

Към момента РПК “Освобождение” град Пордим е запазила собствената си база, като развива дейност с 5 търговски обекта и услуги на населението с 2 броя пунктове за ракия изваряване. Останалата база се стопанисва, като е отдадена под наем.

pict1344pict1342 pict0183

Фирма “Спринтко”

brod img_1214img_1217