Общена Пордим има осигурени средства по постановление за реконструкция, ремонт и преустройство на Професионална гимназия “Хаскел” при СУ “Св. Св. Кирил и Методий” град Пордим, област Плевен - първи етап.  Видовете дейности предвидени да се извършват са съгласно приложения инвестиционен технически проект.

Инвестиционно технически проект - 1-ва част

Инвестиционно технически проект - 2-ра част

Инвестиционно технически проект - 3-та част

Инвестиционно технически проект - 4-та част

Инвестиционно технически проект - 5-та част

Инвестиционно технически проект - 6-та част

Comments are closed.