Община Пордим уведомява всички участници в процедура по реда на чл.14, ал.3, т.2 от Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена поръчка с предмет „Интегриран план за обновяване на населените места в община Пордим”, че отварянето на Плик №3 „Предлагана цена” ще бъде на 02.07.2014 г. /сряда/ от 13:30 часа в Заседателната зала на община Пордим, гр. Пордим, ул. „Иван Божинов” № 1.

Решение за откриване на процедурата

Обявление за откриване на процедурата