Изборни документи


Напред >>

08.08.2019г. -Хронограма за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.Добавяне на друг тип файл

09.08.2019г. - Покана за консултации за съставяне на ОИК

20.08.2019г. - Заповед № ИЗ-03-10/20.08.2019г. на Кмета на Община Пордим и Заповед № ИЗ-03-11/20.08.2019г. на Кмета на Община Пордим

03.09.2019г. - Информация за сроковете за подаване на необходимите заявления относно произвеждането на избори на 27.10.2019г.

30.08.2019г. - Списък на неселените места в които ще се произведат избори за кмет на кметство на 27.10.2019г.

04.09.2019г. - Покана за провеждане на консултации за СИК

10.09.2019г. -  (Във връзка с провеждане на консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии, Общинска администрация – гр. Пордим уведомява представителите на партии, коалиции и инициативни комитети, които ще участват в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г. че консултациите ще се проведат на 12.09.2019г. от 10:00ч. вместо обявената дата – 10.09.2019г.

11.09.2019г. - Заповед № ИЗ-03-25/03.09.2019г. на Кмета на Община Пордим за определяне на места за поставяне на агитационни материали и Заповед № ИЗ-03-26/03.09.2019г. на Кмета на Община Пордим за определяне на място за обявяване на избирателните списъци за изборите за кметови и общински съветници на 27 октомври 2019г.

11.09.2019г. - ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

Видео клип относно Местни избори 2019

04.10.2019г. - Заповед № ИЗ-03-410/04.10.2019г. за определяне на места за гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

04.10.2019г. - Гласуване с подвижна избирателна кутия
Във връзка с предстоящите избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. Община Пордим информира гражданите, че избирателите имат право да подадат Заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия.
Заявленията се подават не по-късно от 14 дни преди изборния ден /до 12 октомври 2019 година включително/.
Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срок, могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по-късно от 5 дни преди изборния ден и при условие че на територията на населеното място/общината е назначена подвижна секционна избирателна комисия
За избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, е необходимо:
1.    Да подадат заявление.
2.    Копие на ТЕЛК/НЕЛК или медицинска експертиза за здравословното им състояние, които установяват, че заболяването на избирателя е причинило такива увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство.
Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на община Пордим www.old.pordim.bg /чрез електронен подпис – секция “Електронни услуги” или без електронен подпис – секция “Избори” – “Местни избори  2019 година”/  по постоянен или настоящ адрес, когато е направено искане по чл.36 от Изборния кодекс за гласуване по  настоящ адрес.
По-подробна информация може да се намери на сайта на община Пордим в секция „Местни избори 2019 година“.
За справки: тел. 06513/ 2217.

07.10.2019г. - Покана за провеждане на консултации за определяне на съставите на ПСИК

07.10.2019г. - Заповед № ИЗ-03-438/07.10.2019г. на Вр.и.д. Кмет на Община Пордим за образуване на подвижна избирателна секция

16.10.2019г. -  Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. (чл.39, ал.1 от ИК)

22.10.2019г. - Заповед № ИЗ-03-608/21.10.2019г. на Кмета на Община Пордим относно забрана за продажбата на алкохол в магазините, заведенията за обществено хранене и всички заведения на частни фирми и организации на територията на Община Пордим за периода от 19.00ч. на 26 октомври 2019г. до 21.00ч. на 27 октомври 2019г.