СЪОБЩЕНИЕ

Община Пордим уведомява всички заинтересовани, че със Заповед № 434/05.12.2012г. на кмета на община Пордим е прекратена процедура с предмет „Доставка на канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на общинска администрация гр. Пордим, ДДМУИ”Дъга” – с. Згалево, ДДЛРГ”Младен Антонов” – с. Тотлебен, кметства, социални патронажи и детски заведения на територията на община Пордим, през 2013г.”