Община Пордим уведомява всички участници в процедура по реда на чл.14, ал.3, т. 1 от Закона за обществените поръчки с предмет: - Цялостно асфалтиране на пътища от четвъртокласна пътна мрежа – път с.Каменец – с.Обнова (PVN 1110 /ІІІ-304 Трънчовица-Обнова-Граница общ./Левски-Пордим/ -Каменец /ІІІ-3501);- Цялостно асфалтиране на пътища от четвъртокласна пътна мрежа – път с.Вълчитрън – с.Катерица (PVN 1146 /ІІ-35/ Плевен-Пелишат-граница общ../Плевен-Пордим/-Вълчитрън-Борислав /LOV 1065/); - Асфалтиране на улици в населени места от община Пордим – ул.„Средец”, ул.„Н.Й. Вапцаров”, ул.„Гео Милев” и ул.”Сергей Румянцев”, гр.Пордим, че отварянето на Плик №3 „Предлагана цена” ще бъде на 22.04.2014 г. /вторник/ от 13:00 ч. в Заседателната зала на община Пордим, гр. Пордим, ул. „Иван Божинов” № 1.

Решение

Обявление

Отговори на поставени въпроси