pict1921През месец септември 1966 година в с.Вълчи трън се открива временна детска градина от отдел “Народна просвета”гр.Плевен.За директор е назначена Стефка Гетова - редовна детска учителка.Групата се помещава в сградата на гимназията и е със 5 бр. обслужващ персонал и 31 бр. деца. През 1967 година децата са настанени в специално построена за детски дом сграда.През 1968 година е разкрита още една възрастова група.Групите са работили с пълен капацитет.

През учебната 1973-1974 година с оглед подобряване работата се извършва обединение между ясла и градина.Сформира се медико -педагогически персонал.През тази учебна година се разкрива и още една група към градината. За възпитанието на децата са се грижили 6 учителки и 1 директор,а за децата от яслата 3 медицински сестри.

pict1922Учебната 1975-1976 година започва с четири групи градина и 1 смесена група ясла с общ брой на децата 110 .За възпитанието и обучението на тези деца са били назначени 8 учителки ,2 медицински сестри и 1 директор без група- Стефка Гетова.

През 1976 -1977 година четвърта възрастова група е настанена в сградата на учлището.

От 1978 - 1979 година групите работят с намален капацитет.Общият брой на децата 90.

От месец януари 1987 година за директор на детската градина е назначена Надка Мачева.

През учебната 1988-1989 година е направен основен ремонт на детската градина.Сформирани са три групи детска градина и една група ясла с общ брой на децата 63.

През-1994-1995 година се сформират две възрастови групи,които се обслужват от 4 броя педагогически персонал и 5 броя обслужващ.Броят на децата е 26.

От 1995-1996 година в ЦДГ”Детелина”функционира една смесена група с две детски учителки и 4,5 бр. обслужващ персонал.Броят на децата намалява всяка година като в момента е 13.