Образци на изборни книжа (приложения № 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 и 19)


Напред >>

Съобщение на Пресцентъра на МВР и копия на образците на удостоверения за упражняване правота на глас в изборния ден

Важна информация относно машинно гласуване на изборите за ЕП 2019г.

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (чл.39, ал.1 от ИК)

Заповед № ИЗ-04-58/23.04.2019г. на Кмета на Община Пордим за определяне на места за гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването

Разяснителна кампания ЕП 2019 - видео клипове

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

Покана за провеждане на консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии (СИК) за изборните за членове на ЕП насрочени за 26 май 2019г.

Заповед № ИЗ-04-11/10.04.2019г. на Кмета на Община Пордим за определяне място за поставяне на агитационни материали за избори за членове на ЕП на 26.05.2019г.

Община Пордим уведомява всички избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си с писмена форма чрез заявление по образец по постоянния или настоящия адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 36 от ИК.

СЪОБЩЕНИЕ ОТ 01.04.2019Г. ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА ЕП

Заповед № ИЗ-04-1/02.04.2019г. на Кмета на Община Пордим за образуване на избирателни секции за изобрите за членове на европейски парламент на 26.05.2019г. - публикувана на 03.04.2019г.

Заповед № ИЗ-04-3/02.04.2019г. на Кмета на Община Пордим за определяне на място за обявяване на избирателните списъци - публикувана на 03.04.2019г.