pict1928Сградата е построена през 1963 г. за работилница, а през 1964 г. е преустроена за детска градина, като за кухня се ползва стая в старото училище, което е развалено през 1965 г.

На 01.05.1964 г. е открита  „временна” детска градина за срок от осем месеца – от 01.05.64 г. до 01.01.65 г. Групата се състои от 26 деца, родени през 1958 и 1959 г. Първата учителка и директор е Румяна Великова Петкова от село Одърне.

През 1965 г. е разкрита още една група, а от 1966 г. детската градина става целодневна. Отоплението е с нафтови печки.

От 1.11.1973 г. е образувано обединено детско заведение от селата Одърне и Борислав.

pict1929През 1974 г. е разкрита трета група в сградата на здравната  служба и тя съществува до 1991 г., когато поради намаляване на децата са закрити детската ясла и една група от детската градина.

На 15.09.1997 г. ЦДГ „Здравец” започва само с една група, а през април 2004 г., поради големия брой деца, се разкрива втора група, която съществува до момента. Отоплението е на ток, дърва и въглища, а издръжката е от община Пордим.