ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КАТЯ КИРИЛОВА ДИМИТРОВА

GSM: 0887 344 343

факс:+3596513/22-16
e-mail: obs.pordim@abv.bg