Згалево се намира на 3-4км западно от гр.Пордим.Земли- щето му е силно нагънат терен и обхваща най-високата част от Плевенските възвишения.
Предполага се , че е заселено през ХVІ-ХVІІ век, като турски чифлик на някой си Хасан в местност наричана и до сега „Виная”.
Сегашнотго с.Згалево е заселено върху основите на друго по-голямо и по- старо селище но дали то е било тракийско или средновековно е неизвестно.
За името на селото по предание се говори, че това име иде от многото врани около селото – така наричаните ГАЛИЧЕТА, ог тях с.ГАЛИЧЕ,ГАЛЕВО и ЗГАЛЕВО.
По време на руско-турската война 1877-1878г. селото наброява 80 къщи от коийто 10-турски и цигански.В селото се установяват войскови части от руската армия и е направен лазарет /полева болница/ от д-р ПИРОГОВ.В битките, които са водили с турците около Плевен, мъжете от селото са участвали в превоза на боеприпасите.
В момента на и около територията на Згалево има пет паметника в прослава на Руските освободителни войски.
За пръв път в Згалево се открива училище в навечерието на освобождението от турско владичество- около 1870г.
По същото време се построява и църквата на селото”СВЕТА ПАРАСКЕВА”.Иконите в нея са рисувани от румънски художник.
През 1897г. заработва и читалище „Съзнание”. Сградата на читалището е построена през 1951г. Същото има една цел – да работи за съхранение и възраждане на българската традиция и фолклор,да дарява духовна сила и радост на подрастващото поколение.
Важно събитие за селото е, че в местността „Бяла вада” е зажънал първият в страната съветски комбайн през 1945г.
Трудовите хора от с.Згалево се гордеят, че именно те първи изградиха идеята за колективно стопанисване своята земя и учредиха своето ТКЗС . Сега наречена Земеделска Коопера- ция „Напредък 2000”.
Сега в Згалево живеят около 700 човека в 400 къщи. Пред всяка една от тях има засадени емблематичните за селото висящи асми.
На територията на селото има Зравна служба, Целодневна Детска градина, Поща, Потребителна кооперация.
Пез 2006год.отвори врати дом за деца с умствени увреждания.
Сградата на кметството се намира в центъра.
Кметството е една от най-важните институции в селото, същото работи при съвременни условия.