Географски данни


Община Пордим с административен център гр.Пордим се намира в Централна Северна България, в Дунавската равнина.Съставна част от област с административен център гр.Плевен.Граничи с общини Плевен, Левски, Летница и Ловеч. Град Пордим е общински център на седем села - Вълчитрън, Каменец, Одърне, Згалево, Тотлебен, Борислав и Катерица.Напред >>

История на Пордим


Пордим има щастлива историческа съдба.Рядко едно населено място получава шанса на непрекъснат живот за десетки векове.Историята на Пордим се губи в античността. За съществуването на активен селищен живот в района свидетелстват намерените останки от ранно и късно средновековни селища в местностите Шаварна, Дрен и Селището.Напред >>

Почетни граждани


Напред >>