Материали за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на община Пордим за 2013 г.


Напред >>

Материали за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Пордим за 2014 г.


Напред >>

Материали за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Пордим за 2015 г.


Напред >>

Материали за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Пордим за 2016 г.


Напред >>

Материали за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Пордим за 2017 г.


Напред >>

Материали за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на община Пордим за 2018 г.


Напред >>

Материали за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на община Пордим за 2019 г.


Напред >>

Отчет за изпълнението на бюджета на община Пордим за 2012 г.


Напред >>

Отчет за изпълнението на бюджета на община Пордим за 2013 г.


Напред >>

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Пордим за 2014 г.


Напред >>

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Пордим за 2015г.


Напред >>

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Пордим за 2016г.


Напред >>

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Пордим за 2017г.


Напред >>

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Пордим за 2018г.


Напред >>

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Пордим за 2019г.


Напред >>