Село Каменец се намира в средна Дунавска равнина на 35 км източно от гр.Плевен и 18 км западно от гр.Левски. На 3 км северно от селото минава централната жп линия София-Варна, където има гара. На 12 км северно от селото е с. Обнова, на 6 км западно е с.Одърне, на 4 км югозападно е с.Борислав и на 6 км югоизточно е гр.Летница. През землището на село Каменец тече местната река “Барата” която извира от с.Пелишат Плевенско и пресича землищата на с. Вълчитрън и с. Одърне. Преминава през центъра на селото където образува малка живописна долина. На 2 км северно от селото преминава река “Шаварна” извираща от Згалевските възвишения, преминава през гр.Пордим, северно от с.Одърне и се слива в река “ Барата” на 6 км. източно от селото. Двете реки продължават на изток под името “Шаварна” и се вливат в река “Осъм” на 2 км южно от гр.Левски. Там където се събираха двете реки през 1958-59 год. се издигна гигантска язовирна стена и се образува язовир “Каменец” които е с регионално значение. Селото е основано в местността “Камъка”, където е извирала хубава студена вода от камениста пещера. От тук идва и името Каменец , което на славянски език означава Камък. /Камък плюс наставка ец/. Промяната от Камен в Камък е станала Х – ХІІ век, което показва, че селото е образувано преди това – навярно с идването на славяно-българските племена в нашите земи. Те са намерили разработените условия на римско селище и се настаняват тук. Имаме данни от разкопки не само за римляните но и за траките. Землището ни има тринадесет могили северно и южно от селото, където в някой от тях са намерени тракийски гробници и погребални урни. През 1908 год. е изкопана стара тракийска каменна гробница, която е предадена на Архиологическия музей гр.София ,където се намира и сега. Предполага се, че тук е преминавал римски път от Троянския проход, Ловеч, за Свищов и е имало отклонение за Никопол. На 6 км западно от селото ни е имало друго селище в местността “Бахчата” там са живеели високи хора които с времето са изчезнали. Може би тия селища да са били търговски защото се намират и сега много монети от времето на : Октавиан, Веспасиан, Траян и Александър Македонски. Може да са били военни крепости за охрана на пътищата и за отбрана. Документи за с.Каменец има от ХV век в ориенталския отдел на Народна библиотека “Кирил и Методий” София. В документ за събиране на поголовния данък в Търновския вилает от 1430 год. и е назовано ”Камениче”. Документ от 1618 година се казва, че “Камениче” принадлежи към Никополска кааза и има 800 жители и 16 ханета. В документи на Руското разузнаване от 1877 година селото е записано, като “Каменица” и или “Камендже”. Народностния състав на селото е бил предимно от българи и малко турци, към края на робството дошли и черкези. След освобождението на мястото на избягалите турци и черкези се заселили българи от Габровско – Севлиевския балкан предимно от селата: Дебелцово,Градище, Агатово, Крамолин, Недевци, Стоманец, и др. и много семейства от село Летница. В миналото селото е наброявало около 3 000 /три хиляди/ души , а по настоящем са 1100 /хиляда и сто/ души. Поминакът е бил земеделие и скотовъдство. Облеклото на населението е било “чернодрешковци”. Говоримият език е диалект на източното наречие. Религията – православни християни. Църквата ни е строена през турско робство, като турците са я събаряли няколко пъти. Окончателно е завършена и осветена през 1881 година от Митрополит Климент /Васил Друмев/. По настоящем тя е в окаян вид и подлежи на основен ремонт.

Основно училище “Св.св.Кирил и Методий” е открито 1866 год. , като се е помещавало в различни сгради. През 2006 год. бе закрито поради липса на ученици.

От 1965 год. в селото ни бе открита детска ясла и градина, която функционира и до сега.

Читалището е основано през 1905 година от местни учители. Сградата в която се помещава и до днес е построена през 1939 год., като паметник на загиналите във войните. Към него са функционирали много самодейни състави, които са имали много изяви на местно, регионално и национално равнище откъдето са и многобройните им награди за успешно представяне. Към читалището в момента функционира дамска певческа група с многообразен репертоар.

Кметство с.Каменец е основано след освобождението , първи кмет е бил Андрей Коцев. През годините са се сменяли доста кметове, които са подпомагали и са изграждали инфраструктурата на селото. В сградата на кметството се помещават поща и А Т Централа. Селото е благоустроено с ВиК канализация, електроснабдено. Край централния път на селото има четири изворни чешми , които текат денонощно.

През последните години бяха открити и много частни магазини за храна и облекло.

През 1908 год. е основана настоящата Потребителна кооперация “Съединение”, като Земеделска спестовна взаемателна каса, която функционира и до днес.

Основаването на ТКЗС в с.Каменец започва през 1948 год. , а масовизацията е през 1950 год. Днес наследници на бившото ТКЗС са две кооперации, които стопанисват земята на всички собственици на земеделски земи.

В селото ни функционира Частен Шивашки цех, който осигурява работа на по-голямата част от женското население в селото ни.

През 1955 година беше построено военно летище , което 2006 година бе закрито от реформите в Българската Армия.

В селото ни има редовни ЖП и Автобусни комуникации за близките градове и села.