Село Катерица се намира в пределите на сегашната Плевенска област, община Пордим, което се намира в средна северна България / Дунавска равнина /. Селището остава на 30 км. от окръжния център гр. Плевен, който се намира западно от него. По – точно с. Катерица е обградено от четири по – големи населени места – с. Вълчитрън, с. Одърне, с. Борислав и с. Александрово. Селото е разположено на северния склон на малката естествена котловина, през която протича рекичка, наричана се от местното население “ Варата “.

Още с възникване на селото са се обособили три махали, които са Горна, намираща се в западната част, Средна и Долна в източния край.
Селото има над 100 къщи и е имало 500 житела. Влизането на окръжния център през 09.09.1944 г. жителите започват да намаляват, тъй като се насочват към окръжния център.

Първите основатели на с. Катерица през турско робство са били турци. До освобождаването на България селото е било населявано изключително от турци с изключение на някои българи, които са използвани за домашни прислуги. След освобождаването на България 1877 – 1878 г. всички турци масово напускат селото. От 1886 г. новите заселници на Катерица имали чисто български народностен състав, който е запазен и до днес. За разлика от съседните села в село Катерица няма нито един турчин, циганин или хора от друга народност.

През 1918 г. след демобилизацията първенците на селото измолили от правителството селото да се отдели от община Одърне. И действително четири години по-късно с царска указ от 04.05.1923 г. в държавен вестник бр. 44 се разрешава с. Катерица да се обособи в самостоятелна община. От 01.10.1923 г. селото започва да функционира със самостоятелно управление. В първата тричленна комисия влизат : Георги Иванов, Стоян Стоянов и Миню Иванов, със секретар-бирник Цани Вълков. Периода от 1923 до 1934 г. се характеризира с голям обществен живот в селото. Първата грижа на селото била да се снабди с регулационен план, с оглед да се преведе обзавеждане и оборудване на земеделските стопанства и духа на новите времена. Така в 1926 г. започнало планирането и невелирането на недвижими имоти. По това време старото училище е било малко и нехигиенично и се налага построяване на ново училище.

Културното ниво на с. Катерица се повишава с всеки изминат ден. Разсадник на културата е основаното през 1927 г. читалище “ Просвета “. Под грижите на читалището са израснали много самодейци, допринесли за културния отдих на селото. През 1950 г. в селото е учредено трудово кооперативно земеделско стопанство. Голяма културна придобивка за селото е било пускане за първи път електрическа енергия. Задоволството си от последната придобивка,  населението изрази  с голям масов митинг на 08.05.1952 г. На 22.11.1957 г. в селото е ознаменувано още едно събитие – пускат първия автобус, който за напред ежедневно обслужва жителите на с. Катерица до окръжния град Плевен.

Днес с. Катерица като българско село има 80 годишна история.

От възникване на селото до наши дни името му е останало едно и също и непроменено – с. Катерица. Произходът на името идва от епохата на турско робство, когато група турци – татари се заселват на южния склон на споменатата вече котловина. Те направили дълбоко впечетление на местното население понеже дошли с катъри, които носели цялата им покъщнина. Установявайки се в построени от тях землянки, те се отдали на занаят / независимо какъв /, с чиито произведения търгували с околните български села. Околното българско население наричало населението им с прозвище “ махалата на катърлиите “, хората използващи в бита си животни катъри. След известно време тази група заселници напускат населеното място, обаче името му остава. С течение на времето тук се заселват няколко десетки турски семейства, които обработвали селската земя. След освобождаването на България от турско робство на мястото на напусналите турци се заселват българи, които не само оформят лика на селището, но и неговия чисто български състав. Поради неправилно изговаряне и търсещи благозвучие на името на своето село, то претърпява редица промени : Катърлии, Катърица, Катарица и най-после Катерица.

Село Катерица е било съставна част от община Одърне.

От протокол № 2 от 02.01.1895 г. е видно, че за кметски наместник е избран Димо Янев от селото. През 1895 г. за кметски наместник е избран Ангел Митов. По време на мандата е преостроена джамията и е превърната в училище. От протоколите на училищната инспекция в гр. Плевен, водени по време на заседания намираме, че през 1834 – 1895 г. учител е бил Христо Йорданов, стоял само една година.

 • През 1896 г. за кмет е избран Марин Кунчев.
 • През 1900 г. за кмет е избран Костадин Младенов. През този мандат е построено старото училище, учител Стефан Дичков. По същото време на барата, която тече край селото е направен мост.
 • През 1901 г. сменен от Дечо Дочев – съветник остава същия.
 • През 1903 г. на сесия на общински народен съвет за кмет е избран Младен Димитров. По време на мандата си към училището е създаден фонд от 40 дк.
 • През 1907 г.  за кмет е избран Ангел Йорданов Атанасов.
 • През 1908 г. в селото настъпват големи промени. Изселват се много хора. През 1909 г. за кмет е избран Атанас Димов Младенов. В периода на 1900 и 1908 г. в село Катерица идват от село Деветаки -  Колъо Стефанов, Митъо Иванов и Дако Иванов.
 • През 1911 г. протокол № 2 от 07.02. с. Катерица за кмет е избран Атанас Митев.
 • През 1913 г. за кмет на село Катерица е избран Костадин Димов Младенов.
 • През 1915 г. в Катерица се заселват 14 бедни семейства.
 • През 1920 г. за кметски наместник е избран Петър Ганев.
 • През 1932 г. на 06.04. за кмет е избран Христо Младенов. Започва строителство на училището и на 07.11. същата година завършва построяването.
 • През 1934 г. за кмет е избран Бою Колев.
 • На 15.06. общинския съвет се премахва, постовете са изпълнявани от комисии.
 • През 1937 г. кмет Александър Георгиев.
 • През 1938 г. за кмет е назначен Христо Дерменджиев.
 • През 1939 г. е назначен за кмет Стоян Стоянов Димов.
 • През 1944 г. за кметски наместник е назначен Стоян Янакиев.
 • През 1945 г. – Иван Ганев Георгиев.
 • През 1946 г. – Иван Александров Младенов.

От периода 1947 до 1965 г. са били назначени следните кметове :

Ганъо Георгиев Ганев, Христо Кунчев Върбанов, Стефан Минев Иванов.
През 1966 г.  за кметски наместник е бил назначен  Никола Димов Ненов. По време на неговото кметуване / 29 години / са станали следните промени : водоснабдяване, асвалтиране на главни улици, прекачване на телефони, радиоуредба, оборудван зъболекарски кабинет, улично осветление.
През 1995 г. за кметски наместник се назначава Цветанка Иванова Иванова.
През 1999 г. за кметски наместник е назначена Димка Стоянова Георгиева. По време на мандата открива паметни плочи на загиналите през фашизма. Взема се решение  празника на с. Катерица да се чества на 24 май, който продължава да се чества и до ден днешен.
През 2003 г. за кмет на община Пордим се назначава Детелин Василев и за кметски наместник на село Катерица Красимир Борисов Костадинов.По време на кметуването на Красимир Костадинов се открива Клуба на пенсионера, възстановяване на лятна градина, обновяване на центъра на селото. В сградата на училището на 27.05.2006 г. се откри еднографски музей и паметна плоча на един от дългогодишните учители в с. Катерица Стефан Петров Бошнаков, обичан и уважаван от всички жители на селото. През 2006 г. се построява параклис в парка на селото и остават само довършителни работи до откриването му, което предстои да бъде открито през 2007 г. месец май – празника на селото.