На основание чл. 354а, ал.3, т., вр. с чл. 63, ал. 1, т.3 и т.5 от Наказателния кодекс /НК/, във връзка с чл. 54 от НК – 3 /три/ месеца лишаване от свобода, изпълнението на което, на основание чл. 69, ал. 1 от НК се отлага за срок от 2 /две/ години, налага ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ на непълнолетния ДЕНИСЛАВ ЕМИЛОВ АТАНАСОВ от с. Одърне, за нарушение, свързано с притежание на високорисково наркотично вещество коноп /марихуана/, с общо нето тегло 12,599 грама и съдържание на наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол в диапазона 0,49-5,54 %, на обща стойност 75,59 лева.

Наказанието ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ се изпълнява, съгласно Наказателно производство по НОХД № 429/2021 г. по описа на Районен съд – гр. Плевен и влязло в сила от 05.04.2021 г.

Comments are closed.